Selecteer een pagina

Disclaimer voor www.traditionalcollective.com

Traditional Collective Drum Corps Leeuwarden (Kamer van Koophandel: 64530132), hierna te noemen Traditional Collective, verleent u hierbij toegang tot www.traditionalcollective.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Traditional Collective behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.traditionalcollective.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Traditional Collective Drum Corps Leeuwarden.

Beperkte aansprakelijkheid

Traditional Collective spant zich in om de inhoud van www.traditionalcollective.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.traditionalcollective.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Traditional Collective.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.traditionalcollective.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.traditionalcollective.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Traditional Collective nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Traditional Collective.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Traditional Collective, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.